تبلیغات
کانون والیبال نرجس - آسیبهای ورزشی در والیبال

آسیبهای ورزشی در والیبال

پنجشنبه 7 شهریور 1392 01:37 ب.ظنویسنده : میترا رمضانی

 


پیچ خوردگی:Sprain

در اثر وارد شدن نیرو در خلاف جهت متعارف به مفاصل لیگامنت های اطراف مفصل دجار کشیدگی یاپارگی میشود. که در حقیقت باعث پیچ خوردگی ان عضو میشود.پارگی لیگامنتهاشامل سه دسته پارگی کامل ، متوسط و کم است. در پارگی های متوسط لیگامنتهابعد از چند هفته استراحت پارگی ترمیم شده و بهبود مییابد. در پارگی شدید که بعضی از فیبرهای لیگامنت نیز پاره میشود احتیاج به جراحی ترمیمی است.

پیچ خوردگی قوزک پا:Ankle sprain

پیچ خوردگی قوزک پا بعد از فرود از پرش حادث مسشود . بطوریکه بازیکن روی کف پا فرود نمی اید وعمده فشار و وزن بدن روی قسمتهای جانبی پا منتقل میشود. این زمانی صورت میگیرد که بازیکن درشرایط نامتعادل فرود بیاید یا در اثر برخورد بازیکن دیگری ایجاد شود.

در پیچ خوردگیهای جزیی همراه با درد و تورم کمی است و بازیکن میتواند به بازی ادامه دهد.ولی در مواردشدیدتر که صدای ترک خوردگی از منطقه آسیب دیده شنیده میشودو ورم قابل توجهی دارد بازیکن قادر بهادامه بازی نیست.

در این نوع آسیب دیدگی برای تسکین استفاده از یخ و بالانگهداشتن پا از سطح بدن با استفاده از دوبالش و استراحت مفید میباشد.برای تشخیص بهتر میزان مصدومیت از عکسهای رادیولوژی درنمای جلو وجانبی کمک گرفته میشود.
روشهای درمان:

درمان سریع: این نوع درمان بلافاصله بعد از صدمه دیدنو با استفاده از بانداژ مخصوص (Taping) وفیزیوتراپی انجام میشود. از معایب این روش احتمال برگشت به حالت پیچ خوردگی است . این روش بایدزیر نظر پزشک تیم که قبلا وضعیت ورزشکار را زیر نظر داشته انجام شود .

گچ: درمان رایج پیچ خوردگی قوزک پا گچ گرفتن است و در 80 درصد موارد جواب داده و البته طول دوره

درمان از حالت اول بیشتر است.

جراحی: جراحی معمولا برای مواقعی است که پیچ خوردگی شدید و بطور مدوام باشد.

پیچ خوردگی زانو: Knee Sprain

برخلاف مفاصل قوزک پا که با لیگامنتهای جانبی از حرکتهای عرضی پا محافظت میکند ، زانو علاوه برلیگامنتهای جانبی لیگامنتهای صلیبی نیز دارد که از حرکتهای چرخشی زانو محافظت میکند.

لیگامنتهای صلیبی شامل دو قسمت هستند: لیگامنتهای عقب و جلو. لیگامنتهای جلو معمولا هنگام فرود بعد از اسپک و فشار امدن به بیرون یا داخل زانو مصدوم میشوند که این مصدومیت برای خانمهابیشتر از آقایان است.در این نوع مصدومیت احساس ترک خوردگی ایجاد میشودو بعد ازجند ساعت متورم میشود.

لیگامنتهای پشت زانو به ندرت آسیب میبینند.

درمان زانوی پیچ خورده مانند حالت پیچ خوردگی قوزک پاست. بهتر است زانو را از سطح بدن بالاتر نگه داشته و از کمپرس یخ استفاده شود.و در اسرع وقت به دکتر مراجعه شود.

هنگام حرکات قدرتی احتمال پارگی مینیسک(Menisci) نیز وجود دارد.مینیسکهای میانی و عرضی غضروفهای هلالی شکل هستند که ماندد کوسن وزن را بطور مساوی به اتصالات زانو توزیع میکند.پارگی

مینیسک میتواند مجزا یا همراه با پارگی لیگامنتها باشد.

پارگی مینیکس (به تنهایی لیگامنتها پاره نشوند) زمان فرود از دفاع حادث میشود بطوریکه زانو زاویه ای 90یا بیشتر داشته و پاها روی زمین فیکس شده باشد و زانو به سمت بیرون یا داخل بچرخد. پارگیمینیکس به تنهایی با آتروسکوپی و بعد از جند روز درمان بهبود می یابد ولی پارگی توام مینیکس ولیگامنتها احتیاج به عمل جراحی دارد.

پیچ خوردگی انگشت: Finger Sprain

دررفتگی انگشت معمولا هنگام دفاع و برخورد توپ با دست حادث میشود. بطوریکه فشار وارده به مفاصل انگشت خلاف جهت متعارف باشد. در مصدومیتهای شدید که باعث دررفتگی کامل انگشت میشود باکشیدن انگشت میتوان آنرا به حالت اول برگرداند. پیچ خوردگی انگشت را معمولا باکمپرس یخ و آتل بندی آن با انگشت کناری مداوا میکنند و آتل بندی دو الی سه هفته ای باعث درمان کامل انگشت میشود.

کشیدگی عضله : Muscle Strain

کشیدگی عضله به سه دسته خفیف ، متوسط و شدید تقسیم میشوند. در عضله های کش آمده خون بین فیبرهای پاره شده عضله جمع شده و درد شروع میشود. بسته به نوع کشیدگی عضله میزان خون ودرد متفاوت است تا جاییکه در کشیدگی شدید عضلانی ، عضلات پاره شده و با عمل جراحی قابل ترمیم خواهد بود ولی در انواع خفیف و متوسط با کمچرس یخ میتوان خونریزی را متوقف نمودو بعد از استراحت جند روزه بهبودی کامل حاصل میشود.

بهترین راه برای پیشگیری از کشیدگی عضله گرم کردن مناسب و بعضی از تمرینات کششی است.

کوفتگی : Contusion

کوفتگی در اثر ضربه مستقیم به یک بافت لطیف از بدن بوجود می آید.که میتواند شامل کوفتگی سطحی و عمقی عضلات باشد.

این نوع مصدومیت در مقایسه با ورزش های پربرخورد در والیبال کمتر دیده میشود.

بهترین نوع درمان اولیه استفاده از بسته یخ است و از هر نوع ماساژ و مالش باید خودداری شود.

آسیب دیدگی شانه :

همانطورکه درمقدمه یادآورشدم ازآسیب های مهم وشایع درورزش والیبال ؛ مواردمربوط به مفصل شانه وعضلات نزدیک به آن میباشد. علاوه براینکه دراین ناحیه فقط مفصل وعضله وجود نداردبلکه تاندون ها – کیسه های زلالی و...نیز وجود داشته وهرکدام میتواند درانواع آسیب ها دخالت مستقیم یاغیر مستقیم داشته باشد. دراین بخش ابتدا به کشیدگی عضلات شانه خواهم پرداخت. (انشالله درمراحل بعدی نیز کوفتگی شانه دررفتگی شانه – التهاب کیسه زلالی شانه "زیرآخرومی " – کشیدگی رباط شانه "گلنو- هومرال" موردبحث قرارخواهندگرفت ).

کشیدگی عضلات شانه :

تعریف :
میدانیم که عضلات – زردپی ها واستخوانها شامل واحد هایی هستند .این واحدها باعث استحکام مفصل شانه میشوندوبه آن اجازه حرکت میدهند .معمولاکشیدگی درضعیف ترین قسمت یک واحد اتفاق می افتد حالت انواع کشیدگی عضلانی

درمفصل شانه :

1-کشیدگی خفیف (درجه 1):عضلات اندکی کشیده میشوند بدون اینکه تارهای عضلات یازردپی ها پاره شوند (دراین حال قدرت کاهش نمی یابد)

2-کشیدگی متوسط (درجه 2):پارگی تارها دریک عضله –یا زردپی یامحل اتصال به استخوان بوجود می آید(قدرت دراین حالت کاهش می یابد)

3-کشیدگی شدید(درجه 3):پارگی اتصالات عضله  یا زردپی یامحل اتصال استخوان باجدایی تارها . این نوع حاد دراثر صدمه مستقیم یا فشار بیش ازحد به وجود می آید.          

قسمتهای درگیر:

1- عضلات وزردپی هایی که استخوانهارابه شانه متصل میکنند.

2- استخوانهادرناحیه شانه شامل بازو- کتف – ترقوه

3- بافت های نرم اطراف محل کشیدگی شامل اعصاب – لایه ضریع عروق خونی ولنفاوی

علایم ونشانه ها:

1-دردبه هنگام حرکت یاکشیده شدن مشانه

2-انقباض متشنج عضلانی درشانه

3-تورم روی محل آسیب دیده

4-کاهش قدرت درکشیدگیهای متوسط وشدید

5-آهکی شدن عضله یازردپی (قابل رویت درعکس پرتو نگاری)

6-صدای خش خش مانند احساس ترک خوردگی (هنگامیکه ناحیه مصدوم باانگشتان فشارداده شود.)

علل بوجود آورنده :

1-استفاده بیش ازحد ومداوم ازواحدهای " عضله – زردپی"

2-صدمه یانیروی شدید که برشانه اعمال شود

3-عدم گرم کردن مناسب درورزش

نحوه پیشگیری :

1-شرکت دربرنامه های بدنسازی مناسب بارشته ورزشی

2-گرم کردن صحیح وعلمی قبل ازفعالیت سنگین ورزشی

3-استفاده ازوسایل وتجهیزات مناسب محافظت کننده درورزشهای پربرخورد

4-عدم استفاده بیش ازحد ومدام مفصل شانه

5-بانداژ کردن شانه آسیب دیده قبل از تمرین ومسابقات

میانگین زمان بهبودی :

اگر صدمه برای باراول باشد بامراقبت درست زمان بهبودی کاسته میشود

1-برای کشیدگی عضلانی خفیف 2 تا 10 روز

2-برای کشیدگی عضلانی متوسط 10 روز تا 6 هفته

3-برای کشیدگی عضلانی شدید 6 تا 10 هفته

 (اگرصدمات تکرارشوند زمان مراقبت افزایش خواهد یافت – رباطها وزردپی ها نیاز به زمان بهبود طولانی مانند شکستگی استخوانها دارند)

شایعترین آسیب مزمن در والیبالیست ها :

التهاب تاندون کشککی شایعترین آسیب مزمن است که به صورت درد و التهاب در قطب تحتانی کشکک در محل اتصال تاندون کشکک نمود پیدا می کند. کندرومالاسی کشکک( نرم شدن غضروف آن و مستعد شدن به سائیدگی و آسیب مفصل ) ، بیماری Osgood-Schlatter ( کنده شدن یا التهاب قسمتی از توبروزیتة استخوان تیبیا در اثر کشیده شدن های مکرر توسط عضله چهار سر رانی که به این ناحیه اتصال دارد ) و نیز سندرم درد کشککی – رانی هم از سایر آسیب های شایع هستند.

پیچ خوردگی حاد مفصل مچ پا ، شکستگی های تنشی در استخوان تیبیا یا استخوانها ی متاتارس ، التهاب تاندون آشیلب، التهاب فاشیای کف پایی، سندروم تونل تارسال ( مدرگیری عصب تیبیال خلفی در ناحیه پا که با علائم درد و بی حسی کف پا تظاره می کند) و التهاب بورس خلف استخوان پاشنه از جمله این صدمات هستندشکستگی تنه استخوانهای متاتارس خصوصا در انگشتان سوم و چهارم برای درمان ، عضو آسیب دیده گچ گرفته می شود پس از بهبود ، تمرین با وزنه در حد تحمل مصدوم و تا جایی که درد ایجاد نشود، آغاز خواهد شد.

پیچ خوردگی مفصل Facet‌( قسمتی از اتصالات بین مهره ای ) در ناحیه قفسه صدری شایعترین آسیب در این ناحیه است ، از آنجایی که این ورزشکاران حرکت جانبی سریعی انجام میدهند ، چرخش تنه و اندام فوقانی ، مفاصل یاد شده را در معرض نیروهای جابجا کننده قرار میدهد. درد عضلانی ، اسپاسم و محدودیت حرکت در تعاقب این آسیب ایجاد خواهد شد.

شکستگی استخوانهای کف دست ، انگشتان و ایجاد انگشت Mallet‌( در این عارضه بر اثر ضربه مستقیم توپ و خم شدن ناگهانی بند آخر انگشت ، تاندون راست کننده از محل اتصال آن به قاعدة بند آخر پاری می شود و در نتیجه بند آخر انگشت به شکل خمیده در می آید که به طور ارادی صاف نخواهد شد ). از جمله دفاع روی ترو رخ می دهند.

گاهی در طی یک مسابقه طولانی مدت ، بازیکنان بین 5/1 تا ? کیلوگرم وزن از دست می دهند که بیش از مقدار مایعی است که ورزشکار توانایی جبران آن را دارد پس لازم است علاوه بر نوشیدن آب پیش از شروع مسابقه ، در طی مسابقه و هر ?? دقیقه یکبار حدود 20 تا 14سی سی آب بنوشند . آب بهترین مایع برای جایگزین کردن حجم مایع از دست رفته است و به سرعت جذب می شود.

آتروفی یا تحلیل عضلانی در عضله اینفرا اسپیناتوس ناشی از آسیب عصب سوپرالسکاپوالار به طرز چشمگیری در والیبالیست ها دیده شده است  . بیمار در بالای کتف احساس درد نخواهد کرد.اگر استراحت و درمان محافظه کارانه مؤثرنباشد برداشتن فشار از روی عصب با کمک جراحی موفقیت آمیز خواهد بود.

گرفتگی عضلانی

گرفتگی عضلانی زمانی روی می دهد كه عضله دچار اسپاسم شده و در آن حالت باقی بماند. این حالت توسط هر عاملی كه در انقباض یا ارتجاع عضله دخالت دارد رخ می دهد.
مغز از طریق اعصاب ، پیام هایی به عضلات می فرستد ، وقتی سیگنال ها از اعصاب به عضلات می رسند یك سری فرایند مرتبط به حركت مواد معدنی در داخل و خارج عضله ، منجر به انقباض عضله می شود .

جریان الكتریكی به علت تفاوت غلظت مواد معدنی در دو طرف غشاء سلول برقرار می شود . در بدن انسان هر ماده معدنی ، یك یا دو بار الكتریكی دارد . جمع جبری باز مواد معدنی باید در داخل و خارج سلولها برابر باشد . اگر هر گونه تفاوتی موجود باشد ، جریان الكتریكی در طول عضله برقرار می گردد .

سدیم و كلسیم در ابتدا در خارج سلولهای عضلاتی قرار دارند و پتاسیم در داخل این سلولها است . هنگامی كه پیام از مغز به عضله می رسد، كلسیم به داخل سلولهای عضلانی و پتاسیم به خارج از آنها حركت می كند .

این عمل منجر به یك فعالیت الكتریكی در طول عضله می شود كه موجب انقباض عضله نیز می گردد . سپس هنگامی كه بارهای الكتریكی نسبت به هم متعادل شوند از عضله رفع انقباض می شود . برای عمل طبیعی انقباض و ارتجاع عضلات نیاز به مقادیر كافی چربی و قند و اكسیژن است تا این مواد را تجزیه كنند. همچنین به غلظت كافی مواد معدنی سلولی هم نیاز است.

بدون در نظر گرفتن عامل ایجاد كننده ، درمان گرفتگی ها یكسان است . چنین عضله ای را باید توسط یك دست كشیده و به طور متناوب با دست دیگر آن را ماساژ داد.

برای مثال :در گرفتگی عضله ساق پا باید قسمت قدامی پا را با یك دست به طرف بالا كشید و هر چند ثانیه عضله ماهیچه ساق را فشرد.
گرچه درمان گرفتگی به علت آن مربوط نیست ولی پیشگیری از گرفتگی به علت آنها مربوط است. طول مدت گرفتگی می تواند در ردیابی علت آن كمك كننده باشد.
گرفتگی عضلانی در هنگام شروع ورزش

این مشكل معمولاً مربوط به عدم تعادل مواد معدنی است.

مثلا :كاهش یا افزایش كلسیم ، سدیم و یا پتاسیم مقادیر غیر طبیعی این مواد در خون منجر به انقباض عضله و جلوگیری از بازگشت آن به حالت اول است.

برای تشخیص مقادیر غیر طبیعی این مواد آزمایش خون انجام می گیرد. گرفتگی هایی كه به هنگام شروع ورزش رخ می دهد ، می تواند به علت كم كاری تیروئید یا عدم توانایی عضله جهت تجزیه قند باشد. آزمایش آدرنالین خون برای بررسی عملكرد تیروئید انجام می شود. همچنین به منظور اطلاع از عملكرد عضله می توان از بیوپسی عضله استفاده نمود.

مقادیر غیر طبیعی مواد معدنی معمولاً نشانه نوعی بیماری در بدن است . مقدار كم پتاسیم می تواند به علت استفراغ ، مصرف مدرهای استروئید و شیرین بیان ، اسهال یا بیماری هایی كه بر جذب و نگهداری پتاسیم موثرند ، باشد . در صورت تشخیص كمبود منیزیوم ، حتماً باید یك بررسی كامل درباره علت این نقصان انجام داد. مقدار كم یا زیاد كلسیم در خون هیچگاه نمی باشد.

در صورت وجود كلسیم غیر طبیعی در بدن باید به بیماریهای روده ، كلیه یا غدد پاراتیروئید شك كرد . همچنین با مصرف بیش از حد ویتامین D نیز مقادیر غیر طبیعی كلسیم مشاهده می شود .

مقدار كم نمك ( سدیم ) در خون از علل نادر گرفتگی عضلانی است . برنامه غذایی روزانه حاوی مقدار نمك كافی است و احتمال كمی وجود دارد كه فرد دچار فقر سدیم شود . به عنوان مثال : در صورت ورزش شدید برای چندین ساعت در هوای گرم بدن به 3000 میلی گرم نمك احتیاج دارد. اگر فردی در هنگام مصرف غذا از اضافه كردن نمك خودداری كند و غذای او نیز بی نمك باشد. با این وجود میزان نمك دریافتی وی 3000 میلی گرم در روز می باشد.

آسیب دیدگهای تاندون و عضلات پشت پا

عضلات پشت ران یا همسترینگ ها یک گروه عضلانی در پشت ران می باشند که متشکل از 3 عضله به نام های عضله دوسر رانی _ عضله نیم تاندونی و عضله نیم غشایی ( semimembronus) می باشد. آسیب این گروه عضلانی یکی از شایعترین آسیبها و از علل مهم درد مزمن در ورزشکاران محسوب می گردد.

شدت آسیب را به 3 درجه تقسیم می کنند:


• درجه یک: آسیب خفیف عضله همراه با پارگی جزئی فیبر عضلانی

• درجه دو: آسیب متوسط عضله با پارگی تعداد بیشتری فیبر عضلانی همراه با کاهش قدرت عضلانی

 درجه سه:پارگی کامل عضله آسیب عمدتاً در محل اتصال عضله به تاندون در عضله دو سر رانی ایجاد میشود. آسیب مجزا به تاندون کمتر اتفاق میوجود داشته باشد افتد ، مگر اینکه آسیب قبلی به آن وجود داشته باشد.

جداشدگی تاندون از استخوان لگن نادر و عمدتاً در شرایطی که فرد بطور ناگهانی در وضعیتی که زانو باز است در مفصل لگن به جلو خم شود ( مثل افتادن اسکی باز به سمت جلو ) رخ می دهد.اغلب آسیب وارده به عضلات همسترینگ در ورزشهایی مثل فوتبال و دوهای سرعت رخ می دهد .

فرکانس آسیب این عضلات 33% آسیب های اندام تحتانی را در محدوده سنی 25-16 امسال در ورزشکاران را شامل می شود. آناتومی کاربردی این عضلات در بالا و در پائین به استخوان درشت نی ساق اتصال دارند. لذا برروی دو مفصل زانو و ران اعمال اثر می کنند. این ها سبب بسته شدن زانو و باز شدن مفصل ران ( بردن ران به عقب یا extension  ) می شوند.همگی ازعصب سیاتیک عصب میگیرند.

بیومکانیک ورزشی رخدادهای دو میدانی که ورزشکارنیروی گریز از مرکز یا استارت های قوی را تجربه می کند شانس ایجاد آسیب زیاد است. در ورزشهای تماسی مثل فوتبال در اثر ضربات مستقیم به این گروه عضلانی احتمال پارگی ، - له شدگی یا خونریزی داخلی وجود دارد.

له شدگی ها چنانچه در زمان برخورد ضربه ماهیچه منقبض باشد سطحی و اگر ماهیچه در حالت استراحت باشد عمقی تر خواهد بود،- در اسکی روی آب در صورت بروز حادثه احتمال جدا شدگی تاندون از لگن وجود دارد.

عوامل خطرزای مستعد کننده به ایجاد آسیب عبارتند از :

1- فقدان گرم کردن کافی قبل از مسابقه یا تمرین

2- انعطاف پذیری کم و نسبت توده عضلانی هامسترینگ ( توده عضلانی دوسر رانی کمتر از 50% )

 3- سابقه آسیب قبلی این ناحیه

 4- تکنیکهای غلط دویدن مثل بازکردن زیاد پاها از هم درهنگام دویدن. شرح حال و معاینه • شرح حالی از کشش ناگهانی روی عضلات پشت ساق یا برخورد ضربه مستقیم به آنها تورم و حساسیت در لمس محل اتصال تاندون عضله دو سر به سر استخوان نازک نی تشدید درد محل آسیب در هنگامی که زانو در برابر مقاومت بسته شود.

 5-  در صورت وجود خونریزی داخل عضله گاهی یک توده برجسته بر روی عضله که در لمس حساس است وجود خواهد داشت.

 6- در صورت پارگی کامل این عضلات یک توده نرم زیر پوست احساس می شود و فرد قادر نیست زانو را به عقب خم کند. تکنیکهای تصویربرداری دراغلب موارد تصویربرداری نقش مهمی در بررسی آسیب ندارد. رادیوگرافی می تواند کلسیفیکاسیون را در افرادی که درد مزمن این ناحیه دارند را نشان دهد.

اقدامات اولیه در آسیب های ورزشی:

اقدامات اولیه درمانی در آسیبهای ورزشی شامل مراحل زیر است :

1- محافظت و پیشگیری از آسیب بیشتر مثلاً با استفاده از وسایل کمک ارتوپدی
2- استراحت که بسته به نوع آسیب از فرم مطلق آن تا استراحت نسبی را شامل می شود.
3- استفاده از یخ سبب کاهش درد،تورم و التهاب می شود.
4- فشار که اگر همراه با یخ استفاده شود سبب محدود شدن تورم خواهد شد.
5- بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده نسبت به سطح قلب سبب تسهیل تخلیه وریدی از ناحیه مربوطه می شود.
6- عمل های محافظتی که در مواقع آسیب جزیی و بدون علامت ورزشکار استفاده میشود مثلاً استفاده از بانداژ برای پیچ خوردگی مختصر مچ پا.

استفاده از اصول فوق در چه زمان و توسط چه کسانی صورت می پذیرد؟

روش های بالا در برخورد اولیه با آسیب های حاد اسکلتی-عضلانی بکار می روند.
آشنایی با آنها برای ورزشکار،مربی،پزشک تیم و هر فرد دیگری که مسوول درمان و برخورد ابتدایی با آسیب باشد لازم است.

چه میزان استراحت کافی است؟استراحت نسبی در چه مواقعی تجویز می شود؟

طول مدت استراحت وابسته به شدتِ آسیب است.مشخص است که هر چه شدت آسیب بیشتر باشد،مدت استراحت هم بیشتر خواهد بود.وقتی یک آسیب چندان شدید نباشد،استراحت نسبی توصیه می شود.هدف از استراحت نسبی آن است که فرد ورزشکار علی رغم وجود آسیب بدون علامت باقی بماند،هر چند تا حدودی تحرک خود را حفظ کرده است.

فایده استفاده از یخ در برخورد با آسیبها چیست؟آیا گرما هم موثر واقع میشود؟

یخ سبب کاهش خونریزی،تورم،التهاب،نیازهای متابولیک ناحیه مجروح،درد و نیز اسپاسم عضلانی میشود.اما گرما به نوبه خود دارای فایده نیست و جز در مورد کاهش اسپاسم عضلانی،سبب افزایش موارد نامبرده هم خواهد شد.گاهی توصیه می شود که دوره های متناوب استفاده از گرما و یخ اعمال شود.یعنی عضو را ? تا ? دقیقه از یخ استفاده کنند.بر اساس شدت تورم عضو این نسبت قابل تغییر است.هر چه آسیب حادتر باشد،از مدت گرم کردن کاسته خواهد شد.


 روش صحیح ماساژ دادن با یخ چگونه است؟باید چه مدت زمانی طول بکشد؟آیا روشهای دیگری هم برای استفاده از یخ وجود دارد؟

از نحوه تهیه یخ شروع میکنیم:در یک لیوان یکبار مصرف آب ریخته و میگذاریم یخ بزند.سپس لیوان را از وسط بریده و باقیمانده قالب یخ را برای مدت20 تا50 ثانیه بر روی منطقه ای ثابت از عضو آسیب دیده نگه میداریم تا در ناحیه مربوطه و تا4/3 سانتی متر در اطراف محل احساس کرختی به شخص دست دهد.حال با توجه به وسعت محدوده ای که بی حس شده و به آرامی یخ را به صورت دایره وار روی پوست ماساژ میدهیم.این ماساژ در آسیبهای با وسعت متوسط،? دقیقه و در نواحی بزرگ تا?? دقیقه طول خواهد کشید.

غوطه ور کردن عضو،در آب یخ هم موثر است.اما تحمل آن برای مصدوم سخت است به علاوه نمی توان عضو را بالاتر از سطح قلب نگاه داشت.به عنوان قانونی کلی،در طی یکساعت میتوان 20 تا40 دقیقه(حداکثر)از یخ استفاده کرد و حداقل 45 دقیقه نیز عضو را به حال خود گذاشت.مسلم است که اگر تحمل مصدوم به سرما کم باشد،باید زمان استفاده از یخ را کاهش داد.

خصوصیت باندهای فشاری چیست؟

این باندها را از دیستال عضو به پروگزیمال می پیچند،به طوری که در هر دور نصف پهنای دور قبلی را بپوشاند.فشار الاستیکی که اعمال میشود سبب کاهش تورم خواهد شد.البته بانداژ نباید آنقدر محکم انجام گیرد که در بازگشت خون وریدی به طرف قلب اختلالی ایجاد کند.در مورد باندهای الاستیک تا توان بالقوه کشش باند کافی خواهد بود.باندهای الاستیک برای آسیبهای حاد اندام تحتانی مناسب نیستند،چون قابلیت محافظت اندکی ایجاد میکنند.

اصول برخورد با ورزشکاری که به طور شدید آسیب دیده و حال وخیمی دارد چیست؟

در ابتدا توجه معطوف به مجاری هوایی مصدوم خواهد بود.هر گونه انسداد یا مانعی را باید بر طرف کرد.در هنگام این بررسی ها باید مراقب آسیب ستون فقرات گردنی نیز بود.

در مرحله بعد به نحوه تنفس مصدوم دقت میشود.در صورت نیاز میتوان از تنفس مصنوعی و اکسیژن کمکی استفاده کرد تا تنفس خود بخودی و منظم برقرار شود.اینک نوبت بررسی گردش خون فرد است.نبض شریان کاروتید از لحاظ کیفیت،تعداد و ریتم لمس خواهد شد.در صورت فقدان این نبض یا نبض رادیال باید عملیات احیاء قبلی عروقی آغاز گردد.یا همان مرحله ارزیابی مختصر عصبی که سطح هوشیاری،اندازه و واکنش مردمکها به نور،حرکات چشم و پاسخ های حرکتی مصدوم را شامل میشود.به معنی مشاهده اندامها و سایر قسمتهای بدن است تا از وجود هرگونه گی یاخون مردگی آگاه شویم.

شایعترین محل شکستگی تنشی در والیبال کجاست ؟ درمان  آن چیست ؟

شکستگی تنه استخوانهای متاتارس خصوصا در انگشتان سوم و چهارم برای درمان ، عضو آسیب دیده گچ گرفته می شود پس از بهبود ، تمرین با وزنه در حد تحمل مصدوم و تا جایی که درد ایجاد نشود، آغاز خواهد شد.

شایعترین نوع آسیب در ناحیه  قفسه سینه یک ولیبالیست چیست ؟

پیچ خوردگی مفصل Facet‌( قسمتی از اتصالات بین مهره ای ) در ناحیه قفسه صدری شایعترین آسیب در این ناحیه است ، از آنجایی که این ورزشکاران حرکت جانبی سریعی انجام میدهند ، چرخش تنه و اندام فوقانی ، مفاصل یاد شده را در معرض نیروهای جابجا کننده قرار میدهد. درد عضلانی ، اسپاسم و محدودیت حرکت در تعاقب این آسیب ایجاد خواهد شد.

آیا دفاع روی تور می تواند سبب ایجاد صدمه شود؟

شکستگی استخوانهای کف دست ، انگشتان و ایجاد انگشت Mallet‌( در این عارضه بر اثر ضربه مستقیم توپ و خم شدن ناگهانی بند آخر انگشت ، تاندون راست کننده از محل اتصال آن به قاعدة بند آخر پاری می شود و در نتیجه بند آخر انگشت به شکل خمیده در می آید که به طور ارادی صاف نخواهد شد ). از جمله دفاع روی ترو رخ می دهند.

در جریان مسابقه ، هر بازیکن والیبال چه میزان مایع احتیاج دارد ؟

گاهی در طی یک مسابقه طولانی مدت ، بازیکنان بین 5/1 تا 3 کیلوگرم وزن از دست می دهند که بیشاز مقدار مایعی است که ورزشکار توانایی جبران آن را دارد پس لازم است علاوه بر نوشیدن آب پیش از شروع مسابقه ، در طی مسابقه و هر 15 دقیقه یکبار حدود 150 تا 300 سیسی آب بنوشیند . آب بهترین مایع برای جایگزین کردن حجم مایع از دست رفته است و به سرعت جذب میشود.
پیشگیری :
کسانی سلامت از که میخواهند در یک فعالیت ورزشی سازمان یافته شرکت کنند شوید مطمئن
• هر گونه آسیب قبلی را با دقت معاینه کرده و اهمیت آنرا در ورزش مورد نظر بسنجد.
• در صورت لزوم برای جلوگیری از رشد یا عدم رشد نامطلوب عضلات و استخوانهای کودک تمرینهای اضافه تجویز کند
• به سیستم استخوان بندی و دستگاه گردش خون کودک توجه کند و قابلیت بدنی او را تایید یا رد کند
همانطور که میبینید اگر پزشک بداند که ورزش مورد نظر شما چیست میتواند بگوید که کدام بخش بدن بیشتر در معرض فشار خواهد بود و برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی توصیه هایی بکند
چند برنامه دیگر برای جلوگیری از آسیبهای ورزشی عبارتند از:
• حفظ فرم صحیح و سلامت بدن
• اطلاع و اطاعت از قوانینی که موجب تنظیم حرکات میشود
• استراحت در هنگام خستگی، بیماری یا درد
• عدم استفاده از نیرو بخشهای مصنوعی. این مواد ممکن است توانایی شما را در لحظه افزایش دهند اما در دراز مدت با خطر مرگ همراه هستند
• مراقبت و استفاده صحیح از لوازم ورزشی
• پوشیدن البسه مناسب و به کار بردن لوازم محافظ (مانند زانو بند و کلاه ایمنی)

 ------------------------------------------------------------

                                                              آخرین ویرایش: - -

 
دوشنبه 13 آذر 1396 06:06 ب.ظ
من واقعا از دارنده این وبسایت سپاسگزارم که این پست فوق العاده را در این زمان به اشتراک گذاشته است.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:11 ب.ظ
من حتی نمی دانم که چطور به اینجا رسیدم، اما فکر کردم این پست خوب بود.

من نمی دانم شما چه کسی هستید، اما قطعا شما در حال رفتن به یک وبلاگ نویس معروف اگر شما
در حال حاضر نیستند؛) شادباش!
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:12 ب.ظ
Howdy outstanding website! Does running a blog such as this require a lot of work?

I've no knowledge of programming but I was hoping to
start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas
or techniques for new blog owners please share.
I know this is off topic nevertheless I simply had to ask.
Cheers!
یکشنبه 4 تیر 1396 10:54 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب
اصل آیا نه نشستن درست با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و یک
خواهد را خوب به پر همه کسانی شکاف.
که شما که می توانید انجام من می مطمئنا بود در گم.
جمعه 2 تیر 1396 08:05 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا
نه کار خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای
while. من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن
است را سادگی به پر کسانی که شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا تا پایان مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:46 ب.ظ
I'm no longer positive the place you're getting your info, however great
topic. I needs to spend a while learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful info I used to be searching for this
info for my mission.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:10 ب.ظ
Spot on with this write-up, I really feel this amazing site needs much more attention.
I'll probably be returning to read through more, thanks for the info!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر